MÖNÜDEN teşvik seçme dönemi dün itibariyle resmen başladı. ‘Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi’ne ilişkin karar, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre 100 milyon dolardan fazla büyüklüğü olan yatırımlar, dışa bağımlılığı azaltacak, ülkenin kritik ihtiyaçlarını karşılayacak veya teknolojik açılım sağlayacaksa “teşvik mönüsünden” seçilecek ürünlerle desteklenecek. Bu konuda her bir proje için ayrı bir teşvik sistemi uygulanacak.

TOP EKONOMİ BAKANLIĞI’NDA

Teşviklerle ilgili değerlendirmeyi Ekonomi Bakanlığı yapacak. Bu değerlendirmede arz güvenliği, teknoloji açığının kapatılması, yüksek katma değerli olma, farklı sektörlerde rekabet gücü kazandırma, yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olması gibi unsurlar esas olacak. Uygun bulunan projeler Bakanlar Kuruluna sunulacak. Kurulun onayladığı projeler için de destek kararı yayınlanacak. Böylece her projeye verilen teşvik, o projeye özgü olacak. Bu kapsamda destek alan bir yatırım için devir kararı alınırsa bunun için Ekonomi Bakanlığının izin, Başbakanlığın da onay vermesi gerekecek. Ekonomi Bakanlığının ülke için gerekli gördüğü projelerle Türkiye’ye yatırımcı davet etme hakkı da olacak. Eğer bir yatırım için nitelikli personel teşviki kararı da alınmışsa, belirlenen nitelikli personel sayısı ve brüt ücretleri dikkate alınarak destek rakamı belirlenecek. Sermaye katkısı kararı alınırsa da bu desteğin verilmesini bir kurum üstlenecek. Kamu alım garantisi ve yatırım yeri tahsisi de yapılabilecek.

MÖNÜDE NELER VAR?

- Gümrük vergisi muafiyeti

- KDV istisnası

- KDV iadesi

- Vergi indirimi veya istisnası

- Sigorta primi işveren hissesi desteği

- Gelir Vergisi stopajı desteği

- Nitelikli personel desteği

- Faiz desteği veya hibe desteği

- Sermaye katkısı

- Enerji desteği

- Kamu alım garantisi

- Yatırım yeri tahsisi

- Altyapı desteği

- Yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme

TEŞVİK İÇİN GEREKLİ KRİTERLER

İthalata bağımlılığı azaltması: Ürün ile ilgili son 1 yıla ilişkin ithalat ve yurt içi üretim bilgileri, proje sonunda ulaşılacak üretim ile geleceğe yönelik üretim ve ithalat projeksiyonlarına bakılacak. Yatırımın teknolojisi seviyesi: Proje konusu ürünlerin OECD teknoloji sınıflandırmasına göre yüksek veya orta-yüksek teknoloji olup olmadığı ve üretim teknolojisine bakılacak.

Yatırımın ölçek açısından değerlendirilmesi: Türkiye’deki ve dünyadaki kurulu kapasiteler ile karşılaştırma yapılacak ve yatırım büyüklüğünün uluslararası ticaret miktarı ve fiyatlarına tahmini etkisine bakılacak.

Kaynak: Hürriyet