Türk - Japon birliği şimdi de eğitimde karşımıza geldi. TBMM'de oynana tasarının kabul edilmesiyle Türk-Japon Bilim ve Tekoloji Üniversitesi kurulacak.

TBMM'de onaylanan kanun, Türkiye ile Japonya arasındaki anlaşmaya dayalı olarak kurulacak üniversite ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfının kurulmasını düzenliyor.

Anlaşma gereğince her yıl üniversiteye Hazineden yardım yapılacak. Üniversite ithal edeceği ürünler için KDV ve ÖTV'den istisna olacak.

Üniversite ve vakıf; kurumlar, emlak, damga, veraset, intikal, motorlu taşıtlar vergisi ile harçlardan muaf tutulacak.

Ekran_Resmi_2017-06-19_11.59.17