Doğa Dostu Organik Bebek Ürünleri Sunan Cigit Fikri Nasıl Doğdu? Doğa Dostu Organik Bebek Ürünleri Sunan Cigit Fikri Nasıl Doğdu?

2023 yılına girilmesi ile birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşları yeni döneme ilişkin birtakım yeni kararlar açıklamaya başladı. Bu noktada kamudan gelen son haber, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan geldi.

Resmi Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” başlıklı bir karar yayınlayan Gelir İdaresi Başkanlığı, bakanlığın ilgili kanun kapsamında tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma yetkisinin usul ve esaslarına değindi. Bu karar ile birlikte distribütör nitelikli olmayan bazı münferit ithalatçı mükellefler ve bayilerin teminat ödemelerine karar verildi. İlgili tebliğin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

66 MİLYON TL ÖDEMELERİ GEREKECEK!

otomotiv-sektoru-mensuplari-dikkat-66-milyon-tl-odemeniz-gerekecek (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” başlıklı yeni karara göre taşıt markalarının distribütörü niteliğinde olmayan münferit ithalatçı mükelleflerin ve bayilerin teminat ödemesi gerektiklerine işaret edildi. Kapsama alınan mükelleflerin ithalat yapabilmeleri için ödemeleri gereken zorunlu teminat tutarı, 66 milyon TL olarak açıklandı.

Başkanlık tarafından yayınlanmış olan aynı tebliğde asgari olarak 5 milyon TL’si ödenmiş sermayeye sahip olan ithalatçıların, ÖTV ödemeksizin işlem yapabilmeleri için sahip olmaları gereken belgeye başvuru yapabilmeleri için başvuru tarihinden en az 3 takvim yılı boyunca motorlu araç ticareti ile ilgileniyor olmaları ve en az 5 işçi ya da personel çalıştırıyor olmaları gerektiği ifade edildi. Ayrıca ilgili belgeye sahip olabilmek için ithalatçıların haklarında son 5 yıl içerisinde yanıltıcı/ sahte belge kullandığına veya düzenlediğine ya da gümrük idarelerince adli işlem yapılması gerektiği gerekçesi ile adli makamlara intikal ettirilmiş bir fiilin tespit edilmemiş olması da gerekmektedir.

BAYİLERE TEMİNAT ÖDEME ZORUNLULUĞU YOK!

Tebliğde belirtilmiş olan karara göre motorlu taşıt imalatçıları ile yaptıkları yazılı sözleşmeler dahilinde ilgili markaya ait araçların ülkede dağıtımı ve satışı konusunda yetkilendirilmiş olan distribütörlerin ve bayilerin 66 milyon TL’lik teminat ödeme zorunluluğunun dışında tutuldukları belirtildi.