TBMM Genel Kurulu’na gelen kanun teklifi Türkiye’de sayıları 500 bine ulaşan sözleşmeli personeli yakından ilgilendiriyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, uzun bir süredir beklenen sözleşmeliye kadro düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sözleşmeli olarak çalışanları yakından ilgilendiren bu düzenlemenin ilk detayları gün yüzüne çıktı. Düzenleme Meclis’ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak.

Sözleşmeliler Kadro Müjdesi

O banka gemileri yaktı, 100 bin TL’lik nakit desteği için düğmeye bastı! O banka gemileri yaktı, 100 bin TL’lik nakit desteği için düğmeye bastı!

Çeşitli kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışanların uzun süredir beklediği kadro düzenlemesi nihayet Meclis’e geldi. Kanun teklifinin hayata geçmesiyle birlikte kamu kurumlarında yaklaşık 500 bin sözleşmeli personel kadroya geçme imkanı bulacak. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu sözleşmeliye kadro veren kanun teklifinin 13 Ocak’ta Meclis gündemine taşınacağını söylemişti. Düzenlemenin Meclis’te görüşülüp onaylandıktan sonra son imza için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gelmesi bekleniyor.

Kadroya Geçecek Sözleşmeliler Belli Oldu

sozlesmeli-calisan-500-bin-kisi-kadroya-gececek-kadro-duzenlemesinin-sartlari-belli-oldu

Sözleşmeliye kadro veren düzenlemenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Meclis’ten geçmesi beklenen yasa tasarısında 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla kadroya geçecek personel ve özellikleri şu şekilde sıralandı:

  •  Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,
  •  22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1O/A maddesi,
  •  11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, -
  •  2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,
  •  Mülga 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,
  •  7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası,
  •  21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası,
  •  10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun